Associacions / Entitats

Associació de Comerç i Turisme de la Vall de Camprodon  info@lavalldecamprodon.com

 

Ski Club Camprodon- València, 29, Tel.649647708

 

Societat Casal Camprodoní- Pl. Dr. Robert, 1 Tel. 972740211/647591504

 

Unió Esportiva Camprodon- Camp de Futbol Tel. 972740774/636301155

 

Penya Blanc i Blava- Bastiments, 12 1r 2ª Tel. 972740535/606622478

 

Penya Barcelonista- Bastiments Tel. 972740634/678759192

 

Fundació Esportiva Camprodon FEC Vall del Ter – Pavelló Llandrius  Tel. 606131349

 

Club de Tennis Camprodon- Bac de St. Pere, s/n Tel. 972740812/651426266

 

Club Gimnàstica Camprodon- Pavelló Llandrius València, 17 Tel. 972740279/627263966

 

Grup de Muntanya Vall de Camprodon- Sant Roc, 22 Tel. 972740936/

 

Ass.Sants Misteris- Joan Maragall  Tel. 629031582

 

Ass. Amics St. Antoni- Joan Maragall  Tel. 686108078

 

Ass. Divina Majestat de Beget- Beget Tel. 972741231/600244736

 

Ass. de dones de la Vall de Camprodon ADVAC Joan Maragall,6  Tel. 972740930/619033501

 

Club Tennis Taula Camprodon- Pavelló Llandrius Tel. 686067268

 

Ass. Donants de sang- Freixenet, 12 4t 1ª Tel.972130132/620743219

 

Oncolliga Vall de Camprodon – Josep Morer, 24 âtic 2ª Tel.972740520/679233543

 

Coral Camprodon- València, 44 Tel. 972740772/606386645

 

Grup de Teatre Camprodon  Torrent Rocabruna Tel. 972740113/606386645

 

ADF Vall de Camprodon- Apt. Correus, 77 Tel. 972741345/649859242

 

Societat Caça i Pesca- Germans Vila Riera  Tel. 972740691/653995950

 

Casal de la Gent Gran- Freixenet, 6 Tel. 972130069/676598618

 

Grup musical Vora del Ter- FerrerBàrbara, 23 3r 1a Tel. 972741043/608158513

 

Club de golg Camprodon – Bac de Sant Per Tel.972130125/617324182

 

Parc de bombers voluntaris – C-38 Km 9 Tel. 972130136

 

Creu Roja Camprodon- Passeig de la Muralla, 10 Tel. 972740423/6671170983

 

Càritas Vall de Camprodon – València, 44 Tel. 972747012/680685882

 

Propietaris Finques rústiques – Apartat de correus, 77 Tel. 649859242

 

Coop.Fluid Elèctric – Bastiments, 1 Tel. 972240117

 

Coop. Obrera Camprodon – Dr. Robert,8 3r 1a Tel. 972740317

 

Això és intolerable teatre – Joaquim Claret, 2 2n 2a Tel. 665026701

 

Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon – València, 2 Tel. 621267461

 

Associació contra el càncer – Tel. 615955891