La Colònia Estabanell

La Colònia Estabanell és l’antiga colònia tèxtil de Camprodon, que en la seva època d’esplendor estava formada per una fàbrica tèxtil, una església, una escola i habitatges per als treballadors de les fàbriques. Va ser la primera que es trobava al costat del riu
Ter.
Malauradament, l’any 1917 va patir un gran incendi i va haver de reconstruir-se més endavant. A l’església de la Colònia, que segueix activa actualment, encara s’hi realitzen actes religiosos esporàdics.