Casa de la Vila – Ajuntament

El gòtic civil català protagonitza l’estil de la Casa de la Vila, on trobem l’Ajuntament de Camprodon. La casa consistorial, caracteritzada per la seva excepcional façana, compta amb una reproducció al Poble Espanyol de Barcelona gràcies a la seva singularitat.

En els seus orígens, el verguer era el representant reial a Camprodon des de l’època medieval, mentre que simultàniament es va gestar un govern municipal representat per tres cònsols, designats anualment pels dirigents sortints. Per tal d’establir una pauta en la seva elecció, més endavant s’instaurà el “Regiment de sac”. Tot i això, amb el Decret de Nova Planta, Camprodon va passar a dependre del corregiment de Vic i va tenir una alcaldia major fins que la vila es va integrar al partit judicial de Puigcerdà.

A l’interior de la Casa de la Vila hi ha un quadre de Manel Surroca que representa la llegenda dels tres peregrins, segons l’obra literària del poeta Joan Maria Guasch.