Catàleg de Masies

L’Ajuntament de Camprodon estableix una legislació urbanística amb un pla que conté un total de 240 edificis descrits en fitxes on s’identifica el nom, la localització, l’any o època, tipologia, estructura, coberta, ús actual, estat de conservació, serveis existents i moltes altres característiques i trets de cadascuna de les edificacions.

Les masies i cases rurals de valor arquitectònic es determinen per un nivell de protecció i unes especificacions i descripcions que avalen les raons de la seva importància com a patrimoni. És per això que dins d’aquest document trobaràs les 240 fitxes amb la informació corresponent de cadascun dels espais.