Font de Llandrius

La Font de Llandrius es va remodelar l’any 1949, convertint-se en un mirador circular privilegiat enmig de l’esplanada de les planes de Can Pascal.

Gràcies a les remodelacions, l’arbre que quedava enmig del recinte i els que envoltaven la seva àrea perimetral entorpint les vistes, han desaparegut. Originàriament la font formava part d’un passeig flanquejat amb bancs de pedra que servien de pautes en el recorregut de la finca.

En pocs anys, la font ha passat a ser a un lloc gairebé urbà, a causa de les edificacions que l’envolten.

Segueix-nos!