Carn de vedella

La carn de vedella del Ripollès és fresca, tendra i de màxima qualitat. Té com a valor afegit la seva curosa procedència d’animals nascuts, criats i engreixats a l’aire lliure i en cases de pagès de la comarca, assolint els màxims nivells de benestar.
El fet de conèixer el seu procés, saber que segueixen unes actituds respectuoses amb els comportaments naturals dels animals, que estan en llibertat, amb les condicions idònies i que passen els controls veterinaris, higiènics i sanitaris corresponents, dona
una garantia de qualitat destacable.