Can Roig

D’estil modernista i gran presència i riquesa ornamental, l’edifici de Can Roig és un exemple singular d’arquitectura romàntica del Pirineu de Girona.

La casa de can Roig es va construir com a segona residència entre els anys 1900 i 1901, en un terreny cedit per la família Campa. Durant la retirada republicana, Camprodon s’havia convertit en un gran hospital militar i Can Roig també va ser utilitzat per acollir aquests ferits.

La gran complexitat compositiva, els elements medievalitzants i les abundàncies del material de les façanes, converteixen l’obra de Simó Cordomí en un imponent edifici singular, únic i conegut a la zona. La porta principal, avui desapareguda, era d’estil gòtic profusament decorat i estava coberta per arcades neoromàniques coronades amb merlets.

Tot i que estava en avançat estat de deteriorament, va ser restaurat l’any 2022 i ha recuperat l’esplendor de principis del segle XX.