Can Birba

ANTIGA FÀBRICA DE GALETES BIRBA

Llorenç Birba, fill del fundador de l’empresa, és un dels
principals coneixedors i divulgadors
de la història de la Vall
de Camprodon
Després d’ampliar la botiga oberta pel
seu pare amb una pastisseria, l’any 1910
Llorenç Birba apostà per comercialitzar
galetes elaborades amb productes
naturals i de qualitat. La seva iniciativa
resultà un èxit: les galetes Birba es començaren
a vendre fora de la comarca i
aviat s’hagué d’ampliar la producció. Per
aquest motiu, l’any 1927 Llorenç Birba
adquirí uns terrenys prop del Passeig
Maristany per a construir-hi una fàbrica,
que s’inaugurà dos anys després. El
2008 es posà en funcionament una nova
planta a la Colònia Estabanell.